Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3125
Trước & đúng hạn: 3123
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2022 09:34:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT- HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Trọng Long - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ:  Xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh hải Dương

Điện thoại: 02203543777

Email:tronglongubtv@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 17
Tháng này: 881
Tất cả: 13,946