QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Không có dữ liệu
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1751
Trước & đúng hạn: 1749
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/05/2022 04:03:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT- HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Trọng Long - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ:  Xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh hải Dương

Điện thoại: 02203543777

Email:tronglongubtv@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 6
Tháng này: 3,250
Tất cả: 10,658