Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
98/QĐ-UBND 16/08/2023 Quyết định về việc thành lập BCĐ, tổ giúp việc thực hiện về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù UBND xã Tải file Tải về
53/KH-UBND 16/08/2023 Kế hoạch về việc triển khai mô hinh 4 + về thực hiện việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù UBND xã Tải file Tải về
85/BC-UBND 16/08/2023 Báo cáo về tình hình xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã Tân Việt UBND xã Tải file Tải về
78/BC-UBND 02/08/2023 Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông từ 15/12/2022- 20/7/2023 UBND xã Tải file Tải về
80/BC-UBND 02/08/2023 Báo cáo rà soát danh mực TTHC đủ điều kiện cung cấp qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã UBND xã Tải file Tải về
52/KH-UBND 01/08/2023 Kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế điều tra sức khoẻ toàn dân UBND xã Tải file Tải về
92/QĐ-UBND 31/07/2023 Quyết định thành lập tổ điều tra sức khoẻ toàn dân UBND xã Tải file Tải về
91/QĐ-UBND 31/07/2023 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra sức khoẻ toàn dân UBND xã Tải file Tải về
33/TB-UBND 26/07/2023 Thông báo công khai mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Tải file Tải về
63/BC-UBND 20/06/2023 Báo cáo kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế 1 cửa trên địa bàn xã Quý 2 UBND xã Tải file Tải về
67/BC-UBND 20/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm UBND xã Tải file Tải về
61/BC-UBND 08/06/2023 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá đơn giản hoá các TTHC trên địa bàn xã UBND xã Tải file Tải về
60/BC-UBND 05/06/2023 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá đơn giản hoá các TTHC trên địa bàn xã UBND xã Tải file Tải về
21/TB-UBND 22/05/2023 Thông báo danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã UBND xã Tải file Tải về
64/QĐ-UBND 10/05/2023 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử xã Tân Việt UBND xã Tải file Tải về
52/BC-UBND 08/05/2023 Báo cáo kết quả rà soát các TTHC đưa ra thực hiện tại bộ phận một cửa UBND xã Tải file Tải về
17/TB-UBND 08/05/2023 Thông báo danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã UBND xã Tải file Tải về
59/QĐ-UBND 05/05/2023 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 UBND xã Tải file Tải về
60/QĐ-UBND 05/05/2023 Quyết định kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Tân Việt UBND xã Tải file Tải về
51/BC-UBND 28/04/2023 Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác CCHC từ 01/01/2023- 30/4/2023 UBND xã Tải file Tải về
1234567
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3168
Trước & đúng hạn: 3168
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 06:28:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT- HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Xuân Hào - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ:  Xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh hải Dương

Điện thoại: 02203543777

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tháng này: 25,670
Tất cả: 63,153