AN NINH-QUỐC PHÒNG
THANH NIÊN TÂN VIỆT HĂNG HÁI KHÁM TUYỂN SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
02/11/2022 10:32:12

Phát huy truyền thống quê hương, nhiều năm qua, lớp lớp thế hệ thanh niên xã Tân Việt luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp … Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần  thực hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Do đó, việc không đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đã có lệnh gọi; không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng… được coi là hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.Tùy theo tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Căn cứ khoản 8 Điều 1 Nghị định 37/2002/NĐ – CP vi phạm về kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự xử lý như sau:
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khoẻ ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật NVQS mà không có lí do chính đáng.
- Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tả, khám sức khoẻ NVQS của Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật NVQS mà không có lí do chính đáng.
Theo khoản 9 Điều 1, Nghị định 37/2002/NĐ – CP cụ thể:
– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lí do chính đáng.
– Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với hành vi không gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.
Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định. Bảo vệ Tổ quốc vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mọi công dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt, tiên phong của nước nhà trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đoàn viên thanh niên xã Tân Việt luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và Nhân dân.
 
Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ xã Tân Việt luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Bằng tài năng, trí tuệ và nhiệt huyết của mình hãy đón nhận trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho; nêu cao tinh thần yêu nước; hăng hái tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi khám; sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ độc lập dân tộc. Luật nghĩa vụ quân sự là cơ sở để thanh niên xã nhà thể hiện tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân./.
Duy Linh 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3168
Trước & đúng hạn: 3168
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 06:36:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN VIỆT- HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Xuân Hào - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ:  Xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh hải Dương

Điện thoại: 02203543777

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tháng này: 25,670
Tất cả: 63,153